Info avond 2 oktober 2018

Info avond 2 oktober 2018

Ons leslokaal
Ons leslokaal waar hard gewerkt wordt

Op dinsdag 2 oktober hielden we een info avond over de theorieopleiding en gaven informatie over de praktijk.

We mochten 11 mensen ontmoeten waarvan  er reeds een zestal hebben ingeschreven voor de theorieopleiding. Wat ook leuk is dat er twee leerlingen bij zitten van collega vliegscholen.

In een later stadium gaan we met de praktijk beginnen, eerst de taaie theoriekost voor een groot deel verwerken.