Voortgang en mogelijkheid tot instappen

Voortgang van onze vorderingen, en mogelijkheid om alsnog in te stappen in de theoriecursus.

U had al een tijdje niets gehoord van ons. Niet omdat er niets gebeurd, maar omdat er weer van alles gebeurd en er mooie ontwikkelingen zijn.

Er worden mooie vorderingen gemaakt met de vliegsimulator, hier wordt hard aan gewerkt. voor het voorjaar is hij operationeel.

Maar natuurlijk wordt er ook erg hard gewerkt in de theorieklas. Elke week schuiven de leerlingen aan en krijgen ze les in de prachtige vakken van het vliegen. Ze slagen tot nu toe allemaal voor de examens die ze doen. Klasse, daar zijn we echt trots op. En het is nog gezellig ook in de klas.

We gaan per 25 februari weer wisselen naar een volgend theorievak, en dat is het moment dat er weer leerlingen kunnen instromen. We starten dan met de nieuwe vakken en gaan door tot ergens in Mei. In September starten we dan weer opnieuw en de nieuwe leerlingen die nu gaan instromen gaan dan de vakken doen die ze tot nu toe gemist hebben, om dan volgen jaar februari weer klaar te zijn.

Dus schroom niet, meld je aan!

En, onze vliegtuigen staan natuurlijk klaar voor een proefles.