Nieuw journaal

Het journaal

Het journaal

Dit heeft niets te maken met het 8 uur journaal, maar met een boek wat bij je vliegtuig hoort waarin elke vlucht genoteerd wordt, en ook de servicemomenten vastgelegd zijn.

Wij houden ook nog bij hoeveel uren we nog kunnen vliegen tot er weer onderhoud gepleegd moet worden. Daarnaast  registreren we ook nog dat we MOGAS getankt hebben. Dat laatste is weer nodig om gebruik te mogen maken van een langere motor onderhoudsinterval.

Eén van onze vliegtuigen, de Tecnam heeft weer een boek vol gevlogen.  Altijd een memorabel moment want de stapel groeit er weer mee, en het betekent dat er veel gevlogen wordt met het vliegtuig.

Onze instructeur Gert grijnst daarbij breed want hij heeft verreweg de meeste uren gevlogen met dit vliegtuig. Gert neemt er zelf ook een gebakje bij. Onze directeur mocht daarbij toekijken.

Een leuk moment wat we graag even vast legden.

 

Goed nieuws in roerige tijden

Goed nieuws in roerige tijden.

Het is niet allemaal kommer en kwel in deze tijd, want we mogen weer vliegles geven en de theorielessen zijn weer begonnen. Iets waar we naar uitgezien hebben en vanavond hadden we weer een volle klas.

Zelfs weer en drietal nieuwe leerlingen. We schreven in één adem de oudste en de jongste leerlingen op. Een vader met zijn jonge dochter van 16 jaar. Daarmee hebben we ook eindelijk een vrouw in ons midden.

Vanavond weer voortvarend begonnen met navigatie en meteorologie.

 

 

De oudste en de jongste leerling

De oudste en de jongste leerling

Afgelopen week mochten wij ook de oudste leerling begroeten. Het leuke is dat Cor de vader is van onze jongste leerlinge Celine.

Celine heeft al een paar lessen gehad en is al weer een poosje bij ons. Zij was aangestoken door het vliegvirus van haar vader, want hij heeft al een dikke 25 jaar vliegervaring, maar dat is ook al weer twintig jaar geleden. Celine stak haar vader weer aan en omdat het vliegbrevet te lang is verlopen moet Cor alles weer opnieuw doen, inclusief de theorie.  Afgelopen zaterdag deed Cor ook zijn eerste les en ging natuurlijk overstag. Nu kunnen ze mooi samen hun brevet halen. ‘s avonds op de bank zal het vanaf nu over vliegen gaan. Nu zitten zij als enige minder dan 1,5 meter  uit elkaar. We zullen hun competitie wie het eerste het brevet heet in de gaten houden.

Celine en Cor wijn hopen dat jullie veel plezier bij ons zullen hebben.

 

Nieuwe leerling

Nieuwe leerling

We mochten in de afgelopen week weer een nieuwe leerling begroeten. Erik had een rondje gemaakt over het vliegveld om een keuze te maken voor welke vliegschool hij zou gaan kiezen. En direct na de eerste vliegles was hij verkocht, meteen raak, en Erik schreef zich in. Op de foto’s spat het enthousiasme van zijn gezicht. Hij vult hier de eerste pagina van zijn persoonlijke logboek in, want die eerste vlucht was meteen een les.

Wij wensen Erik veel vliegles plezier, want dat dat leuk gaat worden staat al wel vast.

Succes Erik.

 

Theorieklas

Flight School Teuge gaat de klassikale theoriecursus hervatten op dinsdag 9 maart a.s.

Flight School Teuge gaat de klassikale theoriecursus hervatten op dinsdag 9 maart a.s.

We hebben besloten – onder het voorbehoud van het uitblijven van nieuwe, beperkende  overheidsmaatregelen – om dit wekelijks op dinsdag te doen met in eerste instantie afwijkende lestijden, namelijk van 17:30u tot 20:00u, zolang de avondklok (om 21:00u) nog van kracht is..

Uiteraard gaan we (weer) zorgen voor de nodige ‘hygiënische’ maatregelen, zodat in een corona-veilige omgeving kan worden lesgegeven.

Wij denken –  gegeven de omstandigheden – op deze manier de vaart er weer in te brengen, nu ook de examenreserveringen bij het CBR weer mogelijk zijn en de praktijkinstructie naar verwachting per 3 maart weer kan starten (daarover komt nog afzonderlijk bericht).

Wat de planning betreft is het de bedoeling tot 25 mei a.s. door te gaan en vervolgens de cursus in september a.s. te hervatten en te voltooien. Daarna start de nieuwe cursus (2021 – 2022) vanaf oktober a.s.. Dit betekent dat tot eind mei a.s. 10 dinsdagen beschikbaar zijn (27 april (Koningsdag) en 4 mei (dodenherdenking) vallen af) en in september a.s. nog eens 4 dinsdagen.

We pikken de draad weer op waar deze op 8 december 2020 is losgelaten: met de vakken Meteo en Navigatie. Het is sterk aan te bevelen de eerste pagina’s van de stof van die vakken ter voorbereiding door te nemen. Het is duidelijk dat het tempo waarin de stof wordt behandeld pittig zal zijn. Thuisstudie blijft, zoals jullie weten, daarbij onmisbaar. Wel zijn wij – zoals bekend – natuurlijk bereid om desgevraagd (bijvoorbeeld individueel) op andere momenten  verdere uitleg te geven (maatwerk).

Wij hopen er met jullie weer tegenaan te gaan, onder het motto: ‘Eens komt de dag………’ (dat alle vakken gehaald zijn!).