Theorieklas

Flight School Teuge gaat de klassikale theoriecursus hervatten op dinsdag 9 maart a.s.

Flight School Teuge gaat de klassikale theoriecursus hervatten op dinsdag 9 maart a.s.

We hebben besloten – onder het voorbehoud van het uitblijven van nieuwe, beperkende  overheidsmaatregelen – om dit wekelijks op dinsdag te doen met in eerste instantie afwijkende lestijden, namelijk van 17:30u tot 20:00u, zolang de avondklok (om 21:00u) nog van kracht is..

Uiteraard gaan we (weer) zorgen voor de nodige ‘hygiënische’ maatregelen, zodat in een corona-veilige omgeving kan worden lesgegeven.

Wij denken –  gegeven de omstandigheden – op deze manier de vaart er weer in te brengen, nu ook de examenreserveringen bij het CBR weer mogelijk zijn en de praktijkinstructie naar verwachting per 3 maart weer kan starten (daarover komt nog afzonderlijk bericht).

Wat de planning betreft is het de bedoeling tot 25 mei a.s. door te gaan en vervolgens de cursus in september a.s. te hervatten en te voltooien. Daarna start de nieuwe cursus (2021 – 2022) vanaf oktober a.s.. Dit betekent dat tot eind mei a.s. 10 dinsdagen beschikbaar zijn (27 april (Koningsdag) en 4 mei (dodenherdenking) vallen af) en in september a.s. nog eens 4 dinsdagen.

We pikken de draad weer op waar deze op 8 december 2020 is losgelaten: met de vakken Meteo en Navigatie. Het is sterk aan te bevelen de eerste pagina’s van de stof van die vakken ter voorbereiding door te nemen. Het is duidelijk dat het tempo waarin de stof wordt behandeld pittig zal zijn. Thuisstudie blijft, zoals jullie weten, daarbij onmisbaar. Wel zijn wij – zoals bekend – natuurlijk bereid om desgevraagd (bijvoorbeeld individueel) op andere momenten  verdere uitleg te geven (maatwerk).

Wij hopen er met jullie weer tegenaan te gaan, onder het motto: ‘Eens komt de dag………’ (dat alle vakken gehaald zijn!).

Geef een reactie