PROTOCOL COVID-19     Flight School Teuge

 Algemeen

Op 26 juni 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een NOTAM m.b.t. COVID-19 gepubliceerd, geldig tot 1 september a.s..

Deze NOTAM opent de mogelijkheid om – onder voorwaarden – vluchten met één of meer passagiers uit te voeren.

Daarnaast blijven instructievluchten (lessen) – onder voorwaarden – mogelijk, zoals al het geval was vanaf 11 mei jl.

De voorwaarden hebben betrekking op een gezondheidscheck vóór de vlucht, desinfecteringsmaatregelen en het volgen van een aanvullend protocol van het bedrijf (in dit geval dus van Flight School Teuge).

De in acht te nemen protocolregels volgen hieronder.

Daarnaast volgen wij de algemene maatregelen zoals uitgegeven door het RIVM.

Regels op de grond

 1. Hangar en kantoor worden alleen betreden na een gemaakte afspraak.
 1. Op de grond wordt steeds de 1,5m afstand in acht genomen.
 1. Verhuur (privévlucht) met passagier(s) is mogelijk, mits m.b.t. de passagier(s) voldaan is aan het volgende:
  1. Registratie en identificatie van de passagier(s);
  2. De passagier(s) beschikt (beschikken) over een gezondheidsverklaring dan wel vult (vullen) deze in en ondertekent (ondertekenen) deze bij Flight School Teuge (formulier daarvoor aanwezig);
  3. De passagier(s) draagt (dragen) voor het instappen tot na het uitstappen een niet-medisch mondmasker;
  4. De verantwoordelijk vlieger (PIC) controleert voor het instappen of aan de voorwaarden a. t/m c. is voldaan.
 1. Het dragen van mondmaskers en/of handschoenen tijdens instructievluchten/((proef-)lessen) met één leerling en één instructeur, is niet verplicht.

Bij instructievluchten of proeflessen met een leerling en een derde inzittende, vliegen allen wél met een niet-medisch mondkapje.

 1. Iedere bezoeker (voor passagiers zie hierna) is verplicht bij binnenkomst de daar aanwezige vragen van de gezondheidscheck te lezen. Indien alle vragen met ‘Nee’ kunnen worden beantwoord, dan wordt dit door betrokkene bevestigd door het aanwezige formulier ‘VERKLARING’ te paraferen, met vermelding van naam en datum.

Passagiers (zie punt 3) vullen de ‘GEZONDHEIDSVERKLARING PASSAGIER’ in (tenzij men beschikt over een eigen, meegebrachte gezondheidsverklaring)

Daarnaast: indien hoe dan ook twijfel bestaat over de fitheid van de instructeur, de leerling of passagier(s), dan kunnen instructeur, leerling of verantwoordelijk vlieger (PIC) afzonderlijk beslissen dat de vlucht niet doorgaat.

 1. Het is verplicht bij binnenkomst de handen te ontsmetten met het daar aanwezige
 1. Vluchtvoorbereiding vindt zoveel mogelijk thuis plaats.
 1. In het kantoor zijn ruimtes afgezet voor bezoekers en instructeur(s), zodat de 1,5m-regel ook daar kan worden gehandhaafd.
 1. De bladen van de bureaus in de kantoorruimte worden onder verantwoordelijkheid van de medewerkers van Flight School Teuge regelmatig ontsmet.

Regels vóór, tijdens en na de vlucht

 1. Vóór het begin van iedere vlucht worden (opnieuw) de handen ontsmet.
 1. Het heeft sterk de voorkeur dat de leerling vliegt met zijn eigen headset. Het is duidelijk dat een headset een belangrijke bron van besmetting kan zijn.

Voor de korte termijn is het mogelijk voorlopig een headset te lenen van de school.

Deze leenheadset zal na gebruik telkens worden ontsmet.

(De school kan advies geven over een zelf aan te schaffen headset)

Leenheadsets voor passagiers worden vóór en na de vlucht onder verantwoordelijkheid van de vlieger (PIC) ontsmet.

 

 1. Na iedere vlucht wordt de cockpit, door/onder verantwoordelijkheid van de instructeur of medewerker van Flight School Teuge, ontsmet.
 1. Na de vlucht worden, vóór het betreden van de kantoorruimte, de handen opnieuw ontsmet.