Aerodynamica, Prestatieleer en Vliegtuigtechniek

 

Het vak Aerodynamica (Principles of Flight, in de wandeling ‘POF’ genoemd) behandelt het ontstaan van draagkracht, de eigenschappen van vleugels, de weerstand van een vliegtuig, en de werking van de belangrijkste besturingsorganen. Ook de stabiliteit van vliegtuigen komt kort aan de orde.

 

Aerodynamica, prestatieleer en vliegtuigtechniek
Dit is het lesboek Aerodynamica, prestatieleer en vliegtuigtechniek

Tegelijk met Aerodynamica wordt het vak Prestatieleer (Flight Performance and Planning) geëxamineerd. Hierbij maakt u kennis met prestaties van vliegtuigen. Bijvoorbeeld: hoe lang moet de start- of landingsbaan zijn om nog veilig te kunnen vertrekken of aankomen. Daarbij speelt het gewicht van het vliegtuig een belangrijke rol, maar ook weersomstandigheden (wind, temperatuur) en de omstandigheden op het vliegveld (is het een grasbaan of een asfaltbaan) een rol.
Het maken van Weight & Balance-berekeningen – een verplicht onderdeel van de vluchtvoorbereiding – speelt bij dit vak een belangrijke rol.

 

In het vak Vliegtuigtechniek wordt je ingewijd in de vlieguigtechniek zoals motoren, onderstellen, propellers, accu’s, olie en wat al niet meer.  Boeiend vak.

 

Ook voor dit vak maken wij gebruik van het lesboek van Bas Vrijhof.