Vliegbrevet
Dit is het felbegeerde vliegbrevet.

Vliegles, wie heeft er vroeger niet van gedroomd om zelf een vliegtuig te kunnen besturen. Het is gewoon voor iedereen haalbaar.

Voor alle vormen van gemotoriseerd vliegen is in Nederland een brevet en bijbehorende theorie- en praktijkopleiding verplicht om te komen tot een vliegbrevet. Ook moet er een medische keuring worden ondergaan. Bij een normale gezondheid is dit overigens geen probleem.

MLA Vliegbrevet

Het MLA brevet is bedoeld voor privé piloten die willen vliegen in een tweepersoonsvliegtuig, niet zwaarder dan 450kg, inclusief brandstof en passagiers.

LAPL Vliegbrevet

Het LAPL brevet is bedoeld voor privé piloten die willen vliegen in een vierpersoons vliegtuig, heel Europa tot hun vlieggebied hebben, en die vliegtuigen willen vliegen die niet zwaarder zijn dan 2000 kg.

PPL Vliegbrevet

Het PPL brevet is bedoeld voor privé piloten die willen vliegen in een vierpersoons vliegtuig, heel de wereld tot hun vlieggebied hebben. Bij dit brevet hebt u de mogelijkheid om bijv. de instrumentvliegbevoegdheid toe te voegen, of zwaardere of meer motorige vliegtuigen te vliegen.

 

Van LAPL naar PPL

Wij bieden de mogelijkheid om met een korte praktijkcursus het behaalde LAPL brevet te “upgraden” naar het PPL brevet.

 

Class Rating SEP

Houders van een vliegbrevet voor een andere vliegtuigklasse (bijv. Touring Motor Glider) kunnen bij ons via een (korte) conversiecursus de Single Engine Piston klassebevoegdheid behalen.

Verlenging brevet

Het PPL brevet (de SEP-bevoegdheid) is twee jaar geldig. Voor de verlenging van de bevoegdheid gelden regels. Door ons kan het PPL brevet worden verlengd. Wij verzorgen o.m. de vereiste trainingsvlucht van 1 uur (refresher training)  met een instructeur en wij kunnen de verlenging aftekenen op het brevetdocument.

Via ons kan ook een zgn. proficiency check worden afgenomen door een examinator, als dit voor de verlenging nodig is.

Voor het LAPL brevet gelden andere (eenvoudiger) eisen voor het behoud van de bevoegdheid (geldigheid): hier volstaan 12 vlieguren als gezagvoerder (en 12 starts en landingen) in de laatste twee jaar en een trainingsvlucht met een instructeur van 1 uur.

Theorie

Voor het halen van een brevet is een theoriecertificaat noodzakelijk. Om dit certificaat te verkrijgen moeten voor zeven verschillende vakken een examen gedaan en gehaald worden.

Het theorie examen wordt afgenomen bij het CBR.

Studieboeken
De studieboeken voor de theorie.

Voor beide brevetten (PPL en LAPL) verzorgen wij de theorielessen.

Wij maken gebruik van de boeken van Bas Vrijhof. Deze boeken zij  gemakkelijk leesbaar, zij zijn up to date en worden veel gebruikt bij de vliegscholen. Deze boeken bieden ook na het behalen van een brevet een prachtig naslagwerk.

Daarnaast brengen wij u de eerste beginselen bij over het Nederlandse AIP De “luchtvaartbijbel” waar ALLE belangrijke gegevens zijn te vinden over het vliegen.

We maken gebruik van een goed geoutilleerd leslokaal met een touchscreen.

Zie ook onze advertentie in het tijdschrift Piloot en Vliegtuig