Luchtvaart wetgeving

 

Waarom wetgeving.

In de luchtvaart is niets toegestaan…. tenzij……

Dit soort stellingen en meer worden behandeld in de luchtvaartwetgeving.

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). De EU is een groep van 28 landen die gezamenlijke afspraken maken voor onder andere het gebruik van het luchtruim boven die landen. De Europese Unie (EU) heeft besloten om de luchtvaart niet per land maar op Europees niveau te regelen. Daarvoor is EASA opgericht. EASA betekent: European Aviation Safety Agency (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart). EASA is een agentschap (orgaan) van de Europese Unie met regelgevende en uitvoerende taken op het gebied van de luchtvaartveiligheid. 

Luchtvaart wetgeving
Lesboek luchtvaart wetgeving

Deze organisatie heeft regelgeving bedacht die u zich eigen moet maken. Misschien niet het leukste vak, maar in ieder geval materie die noodzakelijk is om te weten voor een veilige vluchtuitoefening.

Voor dit vak maken we ook gebruik van het boek van Bas Vrijhof.