Syllabus korte introductie praktijk RT-VFR Teuge

  Inhoud

 1.1 Contact maken

1.2 Vertrek ongecontroleerd veld (Teuge)

1.3 Meldingen in het circuit

1.4 Nadering/landing ongecontroleerd veld (Teuge)

 

1.1 Contact maken

Er wordt contact gemaakt met de havendienst (op de juiste frequentie) door het gebruik van de roepnaam van de havendienst en de vliegtuigregistratie (in dit voorbeeld PH-ULN).

Teuge (121.05 Mhz):

Vlieger: “Teuge Radio, PHULN”

Havendienst: “PLN, Teuge, go ahead”

N.B.: bij eerste oproep het gehele callsign gebruiken. De havendienst kan daarna het verkorte callsign gebruiken (“PLN”). Als dit gebeurt mag ook de vlieger dit verkorte callsign gaan gebruiken.

Het initiatief voor gebruik van het verkorte callsign gaat altijd uit van het grondstation.     

 

1.2 Vertrek ongecontroleerd veld

Na het leggen van radiocontact met de havendienst worden door de vlieger de intenties aan de havendienst gemeld. De havendienst antwoordt daarop met relevante informatie.

Aan de hand van twee voorbeelden voor Teuge kan dit als volgt verlopen:

 

  1. Vlieger: “PLN, 30 minutes circuit training, two POB, pilots name ……”

     Havendienst: “PLN, runway 26”

     Vlieger: “Runway 26, PLN”

 

  1. Vlieger: “PLN, VFR to Hoogeveen, two POB, pilots name ……”

      Havendienst: “PLN, runway 26, right turn out”

      Vlieger: Runway 26, right turn out, PLN’

N.B.: de baan in gebruik is een item dat moet worden teruggelezen (evenals bijv. de QNH, als deze gegeven wordt). Het teruglezen moet worden afgesloten met het callsign.

Hoewel niet verplicht op een ongecontroleerd veld, is het vast gebruik om bij het oplijnen op de baan in gebruik, te melden:

 “PLN lining up runway 26”.

Als na de start het circuitgebied wordt verlaten, is de melding als volgt:

Vlieger: “PLN, leaving the circuit area”

Havendienst: “PLN, roger”.

 

1.3  Meldingen in het circuit

Tijdens het volgen van het circuit is het vast gebruik en zeker aan te raden om op downwind de intentie te melden (vb. Teuge, touch & go)):

Vlieger: “PLN, downwind 26, touch and go” of “PLN begin downwind 26, touch and go”

Havendienst: “PLN, roger”

 Altijd melden als final wordt ingezet:

Vlieger: “PLN, final 26 full stop”

Havendienst: “PLN, roger”

 

1.4  Nadering/landing ongecontroleerd veld

 Bij de nadering van het veld (op zo’n 1 á 2 minuten uit) wordt eerst contact gemaakt op de juiste frequentie met de havendienst. Uit het oogpunt van veiligheid is het informatief voor het eventueel omringende verkeer, om daarbij de eigen, globale positie te vermelden.

Vlieger: “Teuge Radio, PHULN”

Havendienst: “PLN go ahead”

 Is het contact gemaakt, dan volgt (voorbeeld):

 Vlieger: “PLN approaching Sierra from the east, 2 minutes, request aerodrome information”

Havendienst: “PLN, runway 08 right hand, para’s and gliders active”

Vlieger: “Runway 08 right hand, PLN”

N.B.: zoals gezegd moet de baaninformatie verplicht worden teruggelezen. Voor de overige info geldt – in dit geval – geen verplichting teruglezen, maar het mag natuurlijk wel; hoewel: bij druk verkeer in het circuit, overige info niet teruglezen.

Boven de (verplichte) meldingspunten (zie de Visual Approach Chart) meldt de vlieger zich met de naam van het meldingspunt en het callsign.

Voor Teuge geldt:

Vlieger: “ PLN, overhead Sierra seven hundred (feet)”

Havendienst: “PLN, roger”

Bij het indraaien op downwind:

Vlieger: “PLN, joining right hand downwind 08, full stop”

Bij het indraaien op final (vb. Teuge):

Vlieger: “PLN, turning final 08 full stop”

 N.B.: soms geeft de havendienst (en zeker op de Duitse velden) na de laatste melding de actuele windrichting en snelheid op de baan aan de vlieger. Dit hoeft niet te worden teruggelezen; er kan worden volstaan met:

Vlieger: “Roger, PLN”

 Na het verlaten van de baan, d.w.z. als de stopbar volledig is gepasseerd, wordt gemeld:

Vlieger: “PLN, runway vacated”