Theorie scores

Flight School Teuge is de enige vliegschool op vliegveld Teuge die klassikaal theorieles geeft. We geven ook les aan leerlingen van andere vliegscholen en we geven theorieles met plezier. Het is niet alleen leerzaam maar ook gezellig.We geven theorieles vanaf 2018 en hebben dus zicht op de kwaliteit van onze theorieopleiding.Om een theoriecertificaat te behalen moet er altijd minimaal 75% gescoord worden en het mooiste is als er 1 examenpoging per vak wordt gedaan.

De gemiddelde scores die wij halen zijn:

Wetgeving 85,1%, aantal examenpogingen per leerling  1,14

Aerodynamica 88,2% aantal examenpogingen per leerling  1,10

Meteorologie 89,7% aantal examenpogingen per leerling  1,05

Navigatie 91,1% aantal examenpogingen per leerling  1,14

Vliegtuigtechniek 92,8% aantal examenpogingen per leerling  1,00

Menselijke beperkingen 92% aantal examenpogingen per leerling  1,05

Radio communicatie 94,5% aantal examenpogingen per leerling  1,10